Zonnepaneelreiniging

Een 2 jaarlijkse check up van uw zonnepanelen voorkomt teruggang in rendement. Wanneer uw panelen vervuild zijn kan het rendement met 5% tot 25% afnemen. Door vervuiling zullen de cellen steeds minder zonlicht opvangen hetgeen na 2 jaar zelfs resulteert in 80 % rendementverlies.

Ook wanneer zonnepanelen op een onjuiste wijze worden gereinigd kunnen er krassen op de panelen ontstaan waardoor het rendement ook aanzienlijk afneemt.

Het regelmatig controleren en het reinigen van zonnepanelen met osmosewater en speciale borstels zorgt voor een langere levensduur en een goed onderhouden systeem zorgt voor een optimaal rendement.

Tevens is het van groot belang uw zonnepanelen regelmatig te controleren op beschadigingen, want ook door weersomstandigheden kunnen beschadigingen ontstaan. Krassen zorgen voor een blijvend resultaatvermindering, maar door dit tijdig te signaleren kan er sneller actie ondernomen worden om het rendementsverlies te beperken.

reiniging van uw
zonnepanelen

Een 2 jaarlijkse check up van uw zonnepanelen
voorkomt teruggang in rendement.

Meer info over zonnepaneelreiniging